Cito-toetsen basisonderwijs

De kinderen van groep 4 maken tweemaal per jaar een Cito-toets van het LVS. Ten eerste in januari en wordt M4 genoemd. De tweede Cito van groep 4 is in mei of juni en heet E4. Wat is nu van belang om als ouders en opvoeders over de Cito’s M4 en E4 te weten? In dit artikel vertellen we u alles over de Cito-toetsen in januari en december van groep 4. Zo bent u geïnformeerd. 

  

Welke toetsen  

Om direct te beginnen zijn dit de toetsen die in januari en mei worden afgenomen: rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. De kinderen worden getoetst over alle onderwerpen die behandeld is in groep 4. Dat betekent onder meer: rekenen met tientallen en tot en met de 1 , rekenen met erbij en eraf, delen en vermenigvuldigen. Met het oog op spelling gaat het over de juiste schrijfwijze van zowel categoriewoorden als werkwoorden. Het onderdeel woordenschat wordt getest middels de woorden die alle kinderen in groep 4 moeten kennen. Bij begrijpend lezen en tekstbegrip gaat het om de manier waarop teksten behandeld en verwerkt worden. Deze onderdelen komen tijdens de lessen langs en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden. 

  

Belang van de toetsen  

Met welke bedoeling neemt de basisschool de Cito-toetsen af? Wat is zo zinvol aan de Cito-scores in groep 4? De basisschool doet er alles aan om de leerlijn van kinderen vast te leggen. Door twee keer te toetsen is het leergedrag te signaleren. De docenten van groep 4 kunnen zien of leerlingen individueel of als klas naar verwachting ontwikkelen. Zo niet, dan kan er een plan worden opgesteld om de leerling te begeleiden. Ook is de Cito-toets van belang voor de uitstroom naar het vo. De score telt dan ook mee. 

  

Voorbereiding op de toetsen  

Normaal gesproken is het zo dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen van januari en mei. De getoetste stof komt aan bod in de reguliere lessen. Het mag dus aangenomen worden dat kinderen automatisch worden voorbereid op de Cito-toetsen. Toch gaat die vlieger niet altijd op, want Cito’s verschillen nu eenmaal van de methodetoetsen. Niet alleen de inhoud is lastiger, ook de opzet is anders dan kinderen gewend zijn op de methodetoetsen. Het is dus niet raar dat de meeste ouders ervoor kiezen om deze belangrijke toetsen thuis samen te oefenen. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat in groep 4 echt belangrijk is. De Cito Oefenboeken van Educazione kunnen ingezet worden om kinderen optimaal voor te bereiden op de Cito M4 en E4. 

  

Cito thuis oefenen  

De uitgeverij Educazione heeft een drietal oefenboeken uitgebracht voor kinderen in groep 4. Met deel 1 worden kinderen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl de E4-toets met deel 2 wordt voorbereid. Deel 3 is de meest complete Citotrainer voor groep 4 en is een combinatie van deel 1 en 2. Meer dan 33 opdrachten per boek bieden deze Cito-toets oefenboeken volop materiaal om de Cito-toets van groep 4 met uw kind voor te bereiden. Op het gebied van rekenen en taal komt alles aan bod. De professionele oefenboeken van Educazione worden jaarlijks door veel ouders gebruikt om hun kinderen voor te bereiden op de toetsen op school. De oefenboeken zijn als ebook of echt boek te verkrijgen. Voor meer info bezoek je de volgende website.

  

Samenvatting

In groep vier van de basisschool worden twee belangrijke toetsen gehouden: de Cito-toets Midden en Eind. De toetsen gaan over rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat en zijn van belang omdat ze de leerlijn in kaart brengen. De leerkrachten gebruiken de scores om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling. Vanwege het grote belang van de Cito-scores kiezen veel ouders ervoor om hun kinderen extra voor te bereiden op deze momenten. De oefenboeken van uitgeverij Educazione kunnen daarbij helpen. In de Cito oefenboeken komen alle onderdelen uit groep 4 aan bod en worden leerlingen zeer uitgebreid klaargestoomd voor de toetsen in groep 4

Maak jouw eigen website met JouwWeb